dnes je 22.4.2024

COVID-19 a daňová opatření - aktuální právní stav k 15.6.2020Archiv

17.6.2020, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2 a v souvislosti s jeho výskytem byla v ČR přijata řada krizových opatření. Tento článek se věnuje těm, které mají charakter daňových opatření a jsou platná a těm daňovým…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

COVID-19 a daňová opatření - aktuální právní stavArchiv

10.6.2020, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2 a v souvislosti s jeho výskytem byla v ČR přijata řada krizových opatření. Tento článek se věnuje těm, které mají charakter daňových opatření a jsou platná a těm daňovým…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Daňové a některé další úlevy pro podnikatele postižené mimořádnými opatřeními v souvislosti s šířením viru SARS CoV-2Archiv

2.6.2020, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

S postupným uvolňováním mimořádných restriktivních opatření k zamezení šíření viru SARS CoV-2 (zejména nouzového stavu trvajícího od 12. 3. do 17. 5. 2020) je ke zmírnění dopadů těchto mimořádných opatření poskytována firmám i osobám samostatně výdělečně…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Opravné a dozorčí prostředkyGarance

10.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový řád rozlišuje opravné a dozorčí prostředky. Mezi řádné opravné prostředky patří odvolání a rozklad, mimořádným opravným prostředkem je pouze návrh na povolení obnovy řízení a dozorčími prostředky jsou nařízení obnovy řízení a nařízení přezkoumání…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Vymezení jednotlivých řízeníGarance

10.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový řád upravuje jednotlivá řízení v rámci správy daní. Konkrétně se jedná o:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Následky porušení povinností při správě daníGarance

10.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslední část daňového řádu, pokud nepočítáme zrušovací a přechodná ustanovení, se zabývá následky porušení povinností při správě daní. Daňový řád v této části postupně…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Lhůty, doručování, dokumentaceGarance

9.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Průběh řízeníGarance

9.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Další část úpravy daňového řádu je věnována samotnému průběhu řízení. Obecně platí, že řízení je zahájeno dnem, kdy příslušnému správci daně došlo první podání ve věci učiněné osobou zúčastněnou na správě daní, nebo dnem, kdy byl správcem daně vůči osobě…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Daňový řádGarance

9.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2011 došlo k významné změně v daňovém řízení, zákon o správě daní a poplatků byl nahrazen novým předpisem, a to zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád, DŘ). Jak vyplývá z důvodové zprávy, předložení…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Základní zásady správy daníGarance

9.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní zásady správy daní jsou vymezeny v § 5 až 9 DŘ. Jedná se o tyto zásady:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní, odborný konzultantGarance

9.5.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Charakteristickým znakem daňového řádu je také to, že zavádí řadu nových pojmů a pokouší se sjednotit terminologii v rámci daňového práva.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Finanční správa zavádí bezplatnou daňovou složenku

3.3.2016, Zdroj: Finanční správa

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, zavádí Finanční správa od 1. března tzv. daňovou složenku.

Reakce Finanční správy ČR na Tiskovou zprávu společnosti InsolCentrum, s.r.o. ze dne 6. 11. 2015 a související medializaci

16.11.2015, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa se již v minulosti vyjadřovala k závěrům, které negativně hodnotí činnost správce daně v oblasti vymáhání pohledávek.

Specializovaný finanční úřad odhalil a doměřil podvody na DPH za téměř 4,5 mld. korun

16.9.2015, Zdroj: Finanční správa

Specializovaný finanční úřad provedl u dvou společností rozsáhlé daňové kontroly, jejichž výsledkem bylo doměření daně z přidané hodnoty ve výši téměř 4,5 mld.…

Finanční správa optimalizuje počet územních pracovišť finančních úřadů od 1. 1. 2016

11.8.2015, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa od 1. ledna 2016 zeštíhlí o 23 územní pracoviště finančních úřadů na celém území České republiky.

Ukončení provozu pokladen na 103 územních pracovištích FÚ

3.8.2015, Zdroj: Finanční správa

Dalším krokem k optimalizaci fungování Finanční správy je ukončení provozu pokladen pro výběr hotovostních plateb daní a poplatků na 103 „neokresních“ územních pracovištích finančních úřadů, a to již od 1. září…

Finanční správa optimalizuje počet územních pracovišť finančních úřadů

30.7.2015, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa od 1. ledna 2016 zeštíhlí o 23 územní pracoviště finančních úřadů na celém území České republiky.

Finanční správa ukončuje provoz vybraných pokladen pro výběr daní a poplatků

23.7.2015, Zdroj: Finanční správa

Jde o ukončení provozu pokladem na 103 "neokresních" územních pracovištích finančních úřadů, a to již od 1. září 2015.

Zákon o prokazování majetku

22.4.2015, Zdroj: Finanční správa

Zákon o prokazování majetku se bude týkat všech poplatníků daní z příjmů, tj. fyzických a právnických osob, a dále např. svěřenských fondů či zahraničních…

Postupy správce daněArchiv

31.1.2011, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový řád upravuje speciálně postupy správce daně v rámci správy daní a jednotlivých řízení. Jedná se o postupy, které je správce daně oprávněn použít k dosažení cíle správy daní, konkrétně se jedná o vyhledávací činnost, jejíž součástí je také vysvětlení a…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...