dnes je 21.6.2024

Odpovědi na otázky ze 7. lekceArchiv

1.2.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Vztah se správcem daněArchiv

1.2.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním právním předpisem, který upravuje vztah podnikatele se správcem daně, je zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis nabyl účinnosti k 1. 1. 2011 a nahradil tak zákon o správě daní a poplatků (zákon č. 337/1992…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Otázky k zopakování a procvičení 7. lekceArchiv

1.2.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsou pro poplatníka závazné pokyny ministerstva financí a generálního finančního ředitelství řady D a je povinen se jimi řídit?

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

COVID-19 a daňová opatření - aktuální právní stav k 15.6.2020Archiv

17.6.2020, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2 a v souvislosti s jeho výskytem byla v ČR přijata řada krizových opatření. Tento článek se věnuje těm, které mají charakter daňových opatření a jsou platná a těm daňovým…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

COVID-19 a daňová opatření - aktuální právní stavArchiv

10.6.2020, Ing. Miloš Hovorka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2 a v souvislosti s jeho výskytem byla v ČR přijata řada krizových opatření. Tento článek se věnuje těm, které mají charakter daňových opatření a jsou platná a těm daňovým…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události způsobené koronavirem z pohledu DPHArchiv

8.4.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedná se o další z řady podobných opatření souvisejících s pandemií koronaviru, celé znění lze najít ve Finančním zpravodaji č. 6/2020 ze dne 31. 3. 2020 pod číslem 8. Daně z přidané hodnoty se týká první a druhý bod tohoto rozhodnutí.…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Změny zákona o dani z přidané hodnoty účinné od 1. 1. 2016

12.1.2016, Zdroj: Finanční správa

Upřesnění definice stavebního pozemku, kontrolní hlášení, reverse charge aj.

Sankce při nepodání kontrolního hlášení

19.8.2015, Zdroj: Finanční správa

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu zákonná povinnost uhradit pokutu.

Forma podání kontrolního hlášení

17.8.2015, Zdroj: Finanční správa

Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně.

Kdy a jak často se podává kontrolní hlášení

14.8.2015, Zdroj: Finanční správa

Sledovaným obdobím je v případě právnických osob kalendářní měsíc. V případě fyzických osob se sledované období řídí podle zdaňovacího období pro účely podání daňového přiznání k…

Kdo podává kontrolní hlášení?

12.8.2015, Zdroj: Finanční správa

Kontrolní hlášení obecně podávají osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně, přičemž není rozhodné, zda se jedná o tuzemský nebo zahraniční subjekt.

Kontrolní hlášení k DPH

10.8.2015, Zdroj: Finanční správa

Vybrané subjekty budou mít počínaje 1. 1. 2016 povinnost poskytnout údaje z daňových dokladů, které jsou již v současné době povinni evidovat ze zákona.

Finanční správa upozorňuje na rozšíření reverse charge u DPH na obiloviny a technické plodiny

20.7.2015, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa upozorňuje, že od 1. července 2015 je v účinnosti nařízení vlády, které rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) u daně z přidané hodnoty na všechny obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen, které jsou…

Pozor! Neplaťte daně na zrušené účty finančních úřadů!

31.10.2014, Zdroj: Ministerstvo financí

Kdo po 1. lednu 2015 uhradí platbu své daňové povinnosti na zrušený bankovní účet finančního úřadu (nyní územního pracoviště), vystavuje se nebezpečí, že jeho daňová povinnost nebude řádně zaplacena a hrozí i sankce z důvodu…

Nahrávám...
Nahrávám...