dnes je 21.5.2024

Jak předejít insolvenčnímu řízeníGarance

6.5.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Když se podnikateli hodně nedaří – ať už vlastní nebo cizí vinou – a dluhy firmě „přerostou přes hlavu”, pak bohužel často vedení rezignuje na podle něj už nemožné hledání řešení a snaží se před zaklepáním exekutora ochránit zbývající firemní majetek. A právě…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Problematika věřitelského insolvenčního návrhuGarance

23.7.2019, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Východiskem pro tento článek zabývající se problematikou insolvenčního návrhu podaného věřitelem, zejména pak hledáním odpovědi na otázku, jak zabránit jeho odmítnutí a zamítnutí, je ustanovení insolvenčního zákona, které stanoví, že insolvenční řízení lze…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Povinnosti a omezení práv statutárního orgánu spojené se zahájením a průběhem insolvenčního řízeníGarance

23.7.2019, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve chvíli, kdy se právnická osoba ocitne v úpadku, jsou spuštěny mechanismy insolvenčního zákona, které do rukou statutárního orgánu vkládají některá práva nová (například právo sestavit reorganizační plán) a naopak výrazně omezují práva jinak běžně s výkonem…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízeníGarance

23.7.2019, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Počet zjištěných úpadků v České republice meziročně neustále roste. Insolvenční právo, ačkoli je u nás poměrně mladým odvětvím práva, se postupně dostává do povědomí širší veřejnosti, v důsledku čehož rovněž roste počet podaných insolvenčních návrhů. Protože…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Vliv insolvenčního řízení na závazky podnikateleGarance

23.7.2019, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny v obsahu obchodních závazkových vztahů vedou v zásadě k naplňování účelu a smyslu insolvenčního řízení. Z pozice věřitele dlužníka se však mnohdy jedná o velmi nekomfortní zásahy, které v mnoha ohledech zcela změní nejen smluvně ujednané podmínky…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Dlužnický insolvenční návrhGarance

22.7.2019, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Insolvence nabývá na významu, stává se častým problémem podnikání a úspěšní podnikatelé se často obávají situace, že se jejich obchodní partneři dostanou do insolvence. V posledních letech roste počet firemních úpadků, které sice nerostou tak rychle jako…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Formy řešení úpadku připadající v úvahu v případě podnikateleGarance

22.7.2019, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Insolvenční zákon je svou úpravou výrazně orientován na sanační formy řešení úpadku. Ty lze realizovat jednak prostřednictvím reorganizace, která připadá v úvahu pro podnikatelské subjekty. Opakem sanační formy úpadku je forma likvidační. Zde insolvenční zákon…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Základní pojmy insolvenčního právaGarance

22.5.2019, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Insolvenční řízení je soudním řízením, v jehož průběhu je řešen dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek. Pojmem insolvence se běžně rozumí nemožnost vyhovět peněžitým závazkům či nezpůsobilost plnit závazky pro nedostatek finančních prostředků. Insolvenční…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Insolvenční řízeníGarance

14.7.2015, JUDr. Alena Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Insolvenční problematika svou úpravou zasahuje zcela nepochybně také do sféry obchodního práva. A to mnohdy, z pohledu podnikatele, v jeho nejcitlivějších oblastech, jakými jsou otázky řízení společnosti, která se dostala do úpadku, nebo naopak vypořádání…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Efektivitu justice, problém insolvencí a firem s netransparentní vlastnickou strukturou řeší všechny středoevropské státy EU

9.6.2015, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán se zúčastnil zasedání ministrů spravedlnosti Slovenska, Polska, Maďarska a České republiky. Předmětem jednání byly otázky reformy a efektivity justice, problematika insolvencí a také hledání společného stanoviska k…

schválená novela je dalším krokem k férovým exekucím, chrání partnery dlužníků, říká Robert Pelikán

7.4.2015, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Poslanecká sněmovna schválila vládní novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu, kterou vyjma několika pozměňovacích návrhů připravilo Ministerstvo spravedlnosti. Nová úprava přispěje ke spravedlivějšímu uspořádání vztahů mezi dlužníky a věřiteli, a to…

Nahrávám...
Nahrávám...