dnes je 17.6.2024

Odvody na zdravotní pojištěníGarance

5.1.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátcem pojistného na zdravotní pojištění (zákony o zdravotním pojištění neužívají termín poplatník) jsou jednak zaměstnanci, jednak jejich zaměstnavatelé; ve stanovených případech je plátcem stát. Vymezení zaměstnanců a zaměstnavatelů je přitom jiné než u…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Odvody na sociální pojištěníGarance

5.1.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel (společnost s ručením omezeným) odvádí pojistné na sociální pojištění jednak za své zaměstnance, jednak za sebe. Pojistné na sociální pojištění zahrnuje pojistné na sociální zabezpečení, kterým se rozumí pojistné na důchodové pojištění a pojistné…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Starobní důchodGarance

3.1.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl stanoveného věku, popřípadě splňuje další podmínky stanovené v zákoně o důchodovém pojištění. Podmínky nároku na starobní důchod se liší podle druhu starobního důchodu.…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Invalidní důchodGarance

3.1.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let a stal se:

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Důchodové pojištěníGarance

2.1.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Důchodové pojištění je upraveno zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů; z tohoto pojištění se poskytují důchody přímé (důchody starobní a invalidní) a důchody odvozené (důchody pozůstalých, tj. důchody vdovské, vdovecké a…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Základní prvky důchodového pojištěníGarance

1.1.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Protože zásadní význam pro vyměření přímých důchodů mají doby pojištění, důchodový věk a výpočtový základ, bude nejprve pojednáno o těchto základních prvcích. Doby pojištění a podklady pro stanovení výpočtového základu přitom evidují zaměstnavatelé a správnost…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Mzdové výkazy - formulář vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti u zaměstnavatele ke staženíArchiv

18.1.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti u zaměstnavatele.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Mzdové výkazy - Vyúčtování srážkové daně - Daně vybírané srážkou podle zvláštní sazbyArchiv

18.1.2023, ASPEKT HM s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stáhněte si vyúčtování srážkové daně u zaměstnavatele.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Otázky k zopakování a procvičení 13. lekceArchiv

5.1.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Odpovědi na otázky z 13. lekceArchiv

5.1.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

c) Rozsah pojistné povinnosti zaměstnance v pracovním poměru plyne z § 3 odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištěníArchiv

5.1.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociální pojištění zahrnuje nemocenské pojištění a důchodové pojištění. Sociální pojištění je v ČR státní systém provozovaný státními orgány (tj. okresními správami sociálního zabezpečení – OSSZ a Českou správou sociálního zabezpečení – ČSSZ). Na sociální…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Zdravotní pojištění a platby za „státní pojištěnce" v r. 2020 a 2021Archiv

16.6.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoby, za které je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát, jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Mezi tyto osoby řadíme například poživatele důchodů, ženy na mateřské a osoby na…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Úlevy na veřejnoprávním pojistném koronavirové kriziArchiv

11.6.2020, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Všechno zlé je k něčemu dobré… také aktuální – snad už dohasínající – koronavirová pandemie přinesla nejen lidská a podnikatelská strádání, ale i několik daňových a pojistných úlev, o nichž se nám dříve ani nesnilo. Vládu a zákonodárce se sluší pochválit za tato…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Srážky ze mzdyGarance

16.7.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Srážkami ze mzdy se rozumí zákonem stanovené případy, kdy zaměstnavatel může ze mzdy zaměstnance určitou část mzdy srazit ve prospěch státu, zaměstnavatele nebo jiné osoby. Důvody, pro které je možné provádět srážky ze mzdy, jsou upraveny v § 146 ZP. Toto…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Ústavní soud zrušil část zákona o daních z příjmu...

24.8.2016, Zdroj: Ústavní soud ČR

Zdanění penzí pracujícím důchodcům s příjmem přes 840.000 korun ročně bylo protiústavní.

Péči o blízké je možné "vyměnit" za práci, do nároku na důchod se započítá

22.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

V posledních letech se rozrůstá generace lidí, kteří se dostávají do takřka neřešitelné situace, neboť jim ještě „neskončila“ péče o nezaopatřené děti, a zároveň musí pečovat o stárnoucí rodiče či…

Senát schválil zrušení tzv. karenční doby, placení nemocenské v prvních dnech nemoci se má obnovit

6.4.2016, Zdroj: Senát

Do Poslanecké sněmovny zamířil zákon, který opět zavádí placení „nemocenské“ i v prvních třech dnech nemoci.

VZP - pro formuláře od zaměstnavatelů máme P. O. BOX

31.3.2016, Zdroj: VZP

Pro zajištění komfortnější komunikace mezi zaměstnavateli a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR byla zřízena nová adresa: VZP ČR, P. O. BOX 111, 586 01 Jihlava, určená pro zasílání formulářů, které jsou zaměstnavatelé povinni zdravotní pojišťovně…

Na Domažlicku padly pravomocné tresty za podvody při čerpání nemocenského

4.3.2016, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Podmínečné tresty a náhrada škody. Tak zní verdikt Krajského soudu v Plzni nad čtyřmi obžalovanými, kteří podváděli při čerpání nemocenských dávek.

Rekapitulace změn v oblasti práce a sociálních věcí

29.12.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zvyšuje se minimální mzda z 9 200 korun na 9 900 korun. Končí II. důchodový pilíř. A jako kompenzaci za nízkou lednovou valorizaci dostanou důchodkyně a důchodci v únoru jednorázový příspěvek 1 200…

Od ledna 2016 se mění zdravotní pojištění u všech skupin plátců

23.11.2015, Zdroj: VZP

Od 1. ledna 2016 se opět mění výše plateb zdravotního pojištění.

Jednotný registrační formulář

14.9.2015, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jednotný registrační formulář slouží podnikatelům ke splnění jejich oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání.

Minimální mzda se od ledna 2016 zvýší na 9 900 korun

21.8.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda schválila návrh nařízení předložené ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, kterým se od 1. ledna 2016 zvýší minimální měsíční mzda o 700 korun na 9 900 Kč a minimální hodinová mzda z 55 Kč na 58,70 Kč. Minimální mzda pro zdravotně…

Týká se vás duben, květen, nebo srpen? Čas podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ

24.4.2015, Zdroj: VZP

Nejvíc spěchat s Přehledem o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti musí malí podnikatelé, co ani nepodávají daňové přiznání. Ti, kdo mají daňového poradce, naopak mají ještě času…

ČSSZ každému otevřela online jeho „konto“ dob pojištění

7.4.2015, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Každý občan, bez ohledu na věk, má od letošního března možnost kdykoliv, snadno, bezpečně a zdarma vidět aktuální stav svého konta evidovaných dob pojištění, aniž by musel od úřadu žádat zaslání výpisu svých dob…

ČSSZ nově nabízí klientům možnost online objednání termínu na OSSZ. Pilotní provoz běží od letošního března

7.4.2015, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Další zkvalitnění služeb svým klientům nabízí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v podobě systému pro online objednání schůzky na okresní správu sociálního zabezpečení (v Praze Pražskou, v Brně Městskou – dále jen OSSZ). Jeho základní smysl…

Výši invalidního důchodu pozitivně ovlivňuje tzv. dopočtená dobaGarance

31.3.2015, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Na invaliditu není nikdo připraven, bez ohledu na věk. Lidé, kteří se stanou invalidními především v mladém věku kvůli úrazu či vážné nemoci, se navíc často obávají, že jejich důchod bude velmi nízký, když kvůli invaliditě stačili získat jen relativně krátkou…

Loni OSSZ zkontrolovaly každého osmého dočasně práceneschopného na tzv. neschopenceGarance

20.3.2015, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

V roce 2014 bylo provedeno takřka 170 tisíc kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Ve stejném období bylo celorepublikově ukončeno takřka 1 300 000 případů dočasné pracovní neschopnosti, dá se proto říci, že byl zkontrolován každý osmý…

Víte, že potvrzení o pobírání či výši důchodu vydá na počkání kterákoliv OSSZ?Garance

11.3.2015, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Lidé často řeší situace, kdy potřebují předložit potvrzení o pobírání nebo výši důchodu, a nejsou si jisti, jak a kde o něj požádat. Doklad požadují pro nejrůznější účely, např. aktuálně pro účely daňového přiznání, dále pak k žádostem o poskytnutí sociálních…

Sociální a zdravotní pojištění u odstupného

13.2.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsou od roku 2015 změny v platbě zdravotního a sociálního pojištění v případě, že zaměstnanec dostane vyšší odstupné?

Co se mění od ledna 2015? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

5.1.2015, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nový rok přinesl některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zavádí se porodné i na druhé dítě, senioři si na důchodech polepší o zhruba 200 korun měsíčně a minimální mzda vzroste na 9 200…

Jste ve věku, kdy uvažujete o odchodu do důchodu? A přitom si nejste jisti, zda máte „odpracované“ potřebné roky? Žádejte ČSSZ o informativní list důchodového pojištěníGarance

1.12.2014, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Nejen dosažený věk rozhoduje o nároku na důchod. Důležité jsou i „odpracované“ roky. Pokud si nejste jisti, kolik máte odpracováno, pomůže vám Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zdarma vypracuje informativní osobní list důchodového…

Vznik a změny závazků, uzavírání smluv 2014Záznam

19.5.2014, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:08:03

seznámení se změnami, které k 1. lednu 2014 přinese do oblasti pracovněprávních vztahů přijetí nového občanského zákoníku a doprovodná novela zákoníku práce. Vysvětlení konkrétních aplikačních…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Počítání času, promlčení, odpovědnost za škodu 2014Záznam

25.4.2014, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:04:40

seznámení se změnami, které k 1. lednu 2014 přinese do oblasti pracovněprávních vztahů přijetí nového občanského zákoníku a doprovodná novela zákoníku práce. Vysvětlení konkrétních aplikačních…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

MVZZ,DPP,DPČ - problémové oblasti zdravotního pojištěníZáznam

1.7.2013, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:25:00

Vysvětlení postupu zaměstnavatele při řešení složitějších případů při placení pojistného na zdravotní pojištění.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...