dnes je 26.5.2024

Přiznání fyzických osob a podávání přehledůZáznam

1.2.2023, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:24:35

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor toho, za jakých podmínek, dokdy a jak podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023 a také související přehledy na sociální a zdravotní pojištění. Součástí výkladu bude i upozornění na změny ve…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 - 2020ZáznamGarance

13.4.2015, Ing. Roman Novotný, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:49:42

Seminář je určen všem zájemcům, kteří se chtějí seznámit s aktuálními operačními programy, zejména s programy určenými podnikatelům.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Vznik a změny závazků, uzavírání smluv 2014Záznam

19.5.2014, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:08:03

seznámení se změnami, které k 1. lednu 2014 přinese do oblasti pracovněprávních vztahů přijetí nového občanského zákoníku a doprovodná novela zákoníku práce. Vysvětlení konkrétních aplikačních…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Počítání času, promlčení, odpovědnost za škodu 2014Záznam

25.4.2014, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:04:40

seznámení se změnami, které k 1. lednu 2014 přinese do oblasti pracovněprávních vztahů přijetí nového občanského zákoníku a doprovodná novela zákoníku práce. Vysvětlení konkrétních aplikačních…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Právní jednání podle NOZ v pracovněprávních vztazích 2014Záznam

3.4.2014, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:13:07

seznámení se změnami, které k 1. lednu 2014 přinese do oblasti pracovněprávních vztahů přijetí nového občanského zákoníku a doprovodná novela zákoníku práce. Vysvětlení konkrétních aplikačních…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Akciová společnost dle zákona o obchodních korporacíchZáznamGarance

14.1.2014, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:43:59

Spolu s novým občanským zákoníkem vstoupil v účinnost s rokem 2014 také zákon o obchodních korporacích, který mění některé ustanovení i pro akciové společnosti. Právě s těmito změnami Vás seznámí tento…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Zákon o obchodních korporacích - s. r. o.ZáznamGarance

12.12.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:03:13

Cílem videosemináře je vysvětlit nová a změněná ustanovení zákona o obchodních korporacích od 1. 1. 2014 ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Podpora prodeje a daně z pohledu manažeraZáznamGarance

29.11.2013, Ing. Jan Bonaventura, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:07:21

V dnešní době se vyskytuje mnoho různých a stále nových forem podpory prodeje. Každá forma má však jiný daňový dopad. Tento videoseminář představí typy podpory prodeje a jejich vztah k dani.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účetní závěrka pro manažeryZáznamGarance

20.11.2013, Ing. Jan Bonaventura, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:03:59

Videoseminář představuje účetní závěrku z pohledu těch, kteří se s ní běžně nesetkávají nebo přímo nepracují s účetnictvím, ale potřebují orientačně znát obsah některých výkazů a jejich…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Základy firemní ekonomiky pro neekonomyGarance

19.11.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rady pro zaměstnavateleZáznam

30.10.2013, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:22:47

Videoseminář si klade za cíl charakterizovat a rozebrat povinnosti zaměstnavatelů vůči zdravotním pojišťovnám včetně naznačení správných postupů.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Obchodní zákoník vs. Zákon o obchodních korporacích VideoseminářZáznamGarance

29.10.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:31:00

Základní představení změn, které od počátku roku 2014 přináší nové česká legislativa, konkrétně zákon o obchodních korporacích, který nahradí obchodní zákoník.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Vykazování příjmů a výdajů, základy účetnictví - pro manažeryZáznamGarance

24.10.2013, Ing. Jan Bonaventura, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:02:26

Videoseminář věnovaný základním znalostem o účetnictví, představuje důležité pojmy - náklady, výnosy, příjmy, výdaje a jejich praktické používání a dopady častých účetních operací na účetnictví a…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Vznik a změna pracovního poměru z pohledu manažeraZáznam

12.9.2013, Lenka Procházková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:50:43

Postup před vznikem pracovního poměru, pracovně-lékařské prohlídky, vznik pracovního poměru, dohody prací konaných mimo pracovní poměr - jsou jen některé oblasti, kterým se tento videoseminář věnuje, samozřejmě z pohledu…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Přeshraniční vymáhání pohledávekZáznamGarance

26.8.2013, Lenka Procházková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:44:31

Mnoho podnikatelů obchoduje se zahraničními partnery ať už v rámci nebo mimo EU. Stejně jako za tuzemskými odběrateli, i za těmi zahraničními vznikají pohledávky. V tomto videosemináři se dozvíte, jak řešit přeshraniční vymáhání pohledávek v případě jejich…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Založení akciové společnosti - VideoseminářZáznam

26.8.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:46:39

Úkony, který je potřeba vykonat při zakládání akciové společnosti, představuje tento videoseminář. Lektorka vysvětlí rozdíly mezi založením a vznikem akciové společnosti, představí akcie a jednotlivé orgány akciové…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Smlouva o dílo - stávající úprava versus nová úpravaZáznamGarance

22.7.2013, Lenka Procházková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:55:21

Jak bude upravovat smluvní vztahy, zejména smlouvu o dílo, nový občanský zákoník je předmětem tohoto videosemináře. Lektorka porovnává současné a budoucí legislativu a vysvětluje problematiku pomocí jednoduchým, ale názorných…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Automobil a daně - pro manažeryZáznamGarance

16.7.2013, Ing. Jan Bonaventura, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:05:19

Automobil je součástí snad každého podnikatelského subjektu. Jak se na něj dívat z daňového hlediska představí tento seminář. Jedná se o výklad pro laiky v oblasti daní.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Účast na společnosti s ručením omezenýmZáznam

15.7.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:25:32

Videoseminář posluchačům vysvětlí, jak se společníci podílí na fungování společnosti s ručením omezeným. Vysvětleno je vše od nabytí účast ve společnosti až po možnosti zániku…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

MVZZ,DPP,DPČ - problémové oblasti zdravotního pojištěníZáznam

1.7.2013, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:25:00

Vysvětlení postupu zaměstnavatele při řešení složitějších případů při placení pojistného na zdravotní pojištění.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Akciová společnost - základní informaceZáznam

30.4.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:39:22

Posluchači se seznámí se základní právní úpravou, která se dotýká akciových společností, jejích zakládání, akcií, valné hromady a dalších orgánů akciových společností.

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Společnost s ručením omezeným vs. akciová společnostZáznam

29.1.2013, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:49:13

Videoseminář představuje rozdíly mezi společností s ručením omezeným a akciovou společností a to od jejich založení, přes účast na společnosti po fungování orgánů…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Jak správně prodávat a nakupovatZáznam

17.12.2012, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:31:37

Seminář pro každého, kdo nakupuje nebo prodává pomocí internetových obchodů. Posluchači budou seznámeni s pravidly a povinnostmi při internetovém obchodování, dozví se jak řešit spory a jak bezpečnečně…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Nebojme se školního vzdělávacího programuZáznam

30.11.2012, Zdena Noack, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:51:28

Víte, jak správně postupovat při vymáhání pohledávek a jaká jsou základní pravidla prevence vzniku pohledávek?

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Valná hromada u s.r.o.Záznam

19.10.2012, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:38:02

Účastníkům budou předneseny základní informace o valné hromadě u společnosti s ručením omezeným. Seznámí se s působností VH, jak ji svolávat, kdy a proč je nutný notářský…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus

Založení společnosti s ručením omezenýmZáznam

18.10.2012, Mgr. Barbora Matyášová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:28:53

Seznámit účastníky s povinnostmi a podstatnými "mezníky" při zakládání společností s ručením omezeným. Lektorka probere zejména právní aspekty procesu, důležité dokumenty spojené se zakládáním obchodní společnosti této formy a zodpoví na dotazy…

Přístupné pro: AnaFin profi | AnaFin profi plus
Nahrávám...
Nahrávám...