dnes je 20.10.2020

Input:

Charakteristika akciových společností, jejich účel a právní úprava

2.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1 Charakteristika akciových společností, jejich účel a právní úprava

Mgr. Pavla Krejčí

Akciová společnost je obchodní společností, jejíž základní kapitál je rozdělen na určitý počet akcií (§ 243 odst. 1 ZOK). Akciová společnost je právnickou osobou, která má právní osobnost, a má tedy způsobilost v mezích právního řádu mít práva a povinnosti, které se slučují s její povahou (§ 20 NOZ).

Kapitálová společnost

Akciovou společnost řadíme vedle společnosti s ručením omezeným do takzvaných společností kapitálových. Kapitálové společnosti jsou subjekty, ve kterých se akcionáři/společníci na společnosti většinou podílejí určitým vkladem a obchodní vedení společnosti je svěřeno profesionálnímu managementu. Akcionáři za dluhy společnosti neručí. Maximální počet akcionářů není omezen. Akciovou společnost může založit i jen jeden zakladatel nebo se v průběhu existence společnosti mohou soustředit akcie v rukou jediného akcionáře.

Základní kapitál

Oproti ostatním společnostem má akciová společnost předepsánu minimální výši základního kapitálu, a to 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR. S účinností ZOK je možné základní kapitál akciové společnosti vyjadřovat i v eurech, a to za předpokladu, že akciová společnost vede v eurech své účetnictví (§ 246 odst. 1 ZOK).

Kromě uvedených objektivních specifik lze konstatovat, že se akciové společnosti jako – přímo ze zákona – kapitálově nejsilnější obchodní společnosti těší v podnikatelském prostředí zřejmě největší důvěře.

Výklad právní věty
Právní úprava akciových společností je obsažena především v zákoně č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních