dnes je 22.6.2024

Input:

Charakteristika konkursu

15.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.6.1
Charakteristika konkursu

Mgr. Ivana Mlejnková

Konkurs je jedním ze způsobů řešení úpadku vymezených v § 4 odst. 1 IZ a jeho úprava je obsažena v § 244 – § 315 IZ. Oproti reorganizaci (§ 316 a násl. IZ., část 8) či oddlužení (§ 389 a násl. IZ, část 9) je konkurs způsobem řešení úpadku:

  • - nikoli sanačním (protože s ním není pro dlužníka spojena žádná výhoda; je založen na poměrném uspokojení dlužníkových věřitelů ze zpeněžení majetkové podstaty, tedy především ze zpeněžení stávajícího i v konkursu nově nabytého majetku dlužníka a z jeho příjmů v zákonem stanoveném rozsahu – srov. § 244 IZ citovaný níže),
  • - univerzálním (protože je použitelný pro řešení úpadku u každého dlužníka),
  • - zbytkovým (protože přichází v úvahu, jen pokud jsou reorganizace nebo oddlužení vyloučeny, anebo jako důsledek konverze neúspěšné reorganizace či oddlužení v konkursu),
  • - beznávrhovým (protože k němu není zapotřebí návrhu),
  • - definitivním (protože pokud byly zákonné předpoklady pro rozhodnutí o prohlášení konkursu skutečně splněny a toto rozhodnutí jako věcně správné obstojí, nemůže již být v daném insolvenčním řízení dlužníkův úpadek řešen jinak, tedy některým ze sanačních způsobů). K tomu viz též závěry vyjádřené v usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. KSCB 26 INS 22287/2012, 3 VSPH 403/2013-A-27 ze dne 3. 5. 2013.
Nahrávám...
Nahrávám...