dnes je 21.6.2024

Input:

Daňové tvrzení a způsob řešení úpadku

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.19.1
Daňové tvrzení a způsob řešení úpadku

Daňové tvrzení a způsob řešení úpadku

 

Nastane-li situace, že s rozhodnutím o úpadku je současně vydáno též rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, může dojít ke dvěma případům. Buď spojí insolvenční soud rozhodnutí o úpadku s rozhodnutím o povolení reorganizace, nebo s rozhodnutím o povolení oddlužení, a v takovém případě nedochází k přechodu dispozičních oprávnění z dlužníka na jinou osobu (u povolení reorganizace je třeba brát v úvahu dílčí omezení v § 330 odst. 3 IZ). V důsledku toho pak daňové tvrzení podává sám dlužník a lhůta pro jeho podání činí 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku.

 

V situaci, kdy insolvenční soud spojí rozhodnutí o úpadku s prohlášením konkursu, přechází dispoziční oprávnění na insolvenčního správce a ten je povinen též ve lhůtě 30 dnů ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku podat daňové tvrzení za tu část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího účinnosti rozhodnutí o úpadku a za kterou dosud nebylo podáno.

 

Pokud insolvenční správce v souladu s § 244 odst. 1 DŘ zjistí v situaci, kdy je osobou s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě, nedostatečnost podkladů, pro kterou nelze zajistit splnění povinnosti podat daňové tvrzení za již uvedenou

Nahrávám...
Nahrávám...