dnes je 4.10.2023

Input:

Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě od povolení oddlužení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.2.6
Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě od povolení oddlužení

 

Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě od povolení oddlužení

 

Od zahájení insolvenčního řízení je dlužník ve svých dispozičních oprávněních omezen dle § 111 IZ (viz část 6/2.3).

 

Samotné podání návrhu na povolení oddlužení či rozhodnutí soudu o povolení oddlužení nemá na dispoziční oprávnění dlužníka k majetkové podstatě žádný vliv a k žádným změnám v dispozičních oprávněních nedochází. V tomto směru pojí IZ účinky teprve se schválením oddlužení.

Této tematice se podrobněji věnují části 9/5.1, 9/5.1.1 a 9/5.1.2, a proto na tomto místě provádíme jen následující stručné shrnutí:

 

Režim při plnění splátkového kalendáře

Pokud bude oddlužení řešeno plněním splátkového kalendáře podle § 398 odst. 3 IZ, pak podle § 407 odst. 2 IZ se právní mocí rozhodnutí o schválení oddlužení ruší omezení dispozičních oprávnění dlužníka, ke kterým došlo před jeho vydáním v dosavadním průběhu insolvenčního řízení ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu. Dispoziční oprávnění k majetku náležejícímu do majetkové podstaty pak má dlužník. Rovněž tak dlužník má dispoziční oprávnění k příjmům a je povinen s nimi naložit způsobem stanoveným v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Dispoziční

Nahrávám...
Nahrávám...