dnes je 30.9.2023

Input:

Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě od povolení reorganizace

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.5.2.5
Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě od povolení reorganizace

 

Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě od povolení reorganizace

 

Podle § 330 IZ se právní mocí rozhodnutí o povolení reorganizace ruší omezení dispozičních oprávnění dlužníka, ke kterým došlo ze zákona v důsledku zahájení insolvenčního řízení podle § 111 IZ, z rozhodnutí insolvenčního soudu po zahájení insolvenčního řízení podle § 113 IZ nebo z rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného v souvislosti s rozhodnutím o úpadku podle § 140 odst. 1 IZ.

Této problematice se podrobně věnuje výklad /5 a 8/5.1, nicméně na tomto místě lze stručně uvést následující:

 

Omezení dispozičních oprávnění z rozhodnutí soudu

- Insolvenční soud může na návrh insolvenčního správce, na návrh věřitelského výboru nebo i bez návrhu zakázat dlužníkovi nakládání s majetkovou podstatou nebo může jeho dispoziční oprávnění omezit, má-li pochybnosti o poctivém jednání nebo odborné způsobilosti dlužníka nebo osob jednajících jeho jménem ( § 332 IZ). Až do schválení reorganizačního plánu je insolvenční soud oprávněn tato omezení podle okolností změnit nebo zrušit. V rozsahu, v jakém je tímto rozhodnutím dispoziční oprávnění dlužníka omezeno, přechází na insolvenčního správce.

 

Souhlas věřitelského výboru

- Právní úkony, které mají z hlediska nakládání s majetkovou podstatou a její správou

Nahrávám...
Nahrávám...