dnes je 21.4.2024

Input:

Dlužník a dispozice s majetkem

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.18.1
Dlužník a dispozice s majetkem

Dlužník a dispozice s majetkem

 

Při oddlužení plněním splátkového kalendáře ( § 406 odst. 3, části 9/5 a 9/5.1.2) má dlužník podle § 409 odst. 1 a 2 IZ od jeho schválení dispoziční oprávnění k příjmům, které získá po schválení oddlužení. S takovýmito příjmy je dlužník povinen naložit způsobem uvedeným v rozhodnutí o schválení oddlužení. Jestliže po schválení oddlužení splátkovým kalendářem vznikne dlužníku nárok např. na výplatu výtěžku z neoprávněné exekuce, resp. v souvislosti s porušením zákazu dle § 109 odst. 1 písm. c) IZ, kdy byl takovouto exekucí protiprávně postižen majetek dlužníka, jenž tvoří jeho majetkovou podstatu, jde o příjem, s nímž splátkový kalendář pro uspokojení věřitelů nepočítal. Takové nenadálé příjmy dlužník patrně

Nahrávám...
Nahrávám...