dnes je 17.6.2024

Input:

Hlasování o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.7.6.5.2
Hlasování o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů

Hlasování o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů

 

„Korespondenční“ hlasování

Insolvenční zákon připouští v § 346 IZ i zvláštní formu hlasování o přijetí reorganizačního plánu, a to mimo schůzi věřitelů. Tato forma hlasování upravená obecně v § 50 odst. 2 a 3 IZ (viz část 3/6.1.1) je nezbytná pro aplikaci postupu podle:

a) § 148 odst. 2 IZ, a to pro hlasování před zahájením insolvenčního řízení podle § 346 odst. 2 IZ, a

b) § 316 odst. 5 IZ, a to pro hlasování před zahájením insolvenčního řízení podle § 346 odst. 2 IZ i po jeho zahájení podle § 346 odst. 1 IZ.

O přijetí či odmítnutí reorganizačního plánu mohou tedy věřitelé hlasovat v různých stadiích insolvenčního řízení, nebo dokonce i před zahájením insolvenčního řízení. Ve všech případech však musejí být při hlasování mimo schůzi věřitelů splněny formální podmínky stanovené v § 345 , příp. v § 346 IZ, jinak nelze k hlasu věřitele přihlédnout.

 

Hlasování před zahájením insolvenčního řízení

Hlasuje-li věřitel o přijetí či odmítnutí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů před zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však posledního dne lhůty stanovené k tomuto účelu dlužníkem (která musí činit nejméně 15 dnů), musí tak učinit písemnou formou, a to podáním výslovně označeným jako “Hlasovací lístek„, jehož náležitosti upraví příslušný prováděcí předpis, a to § 19 vyhl. č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení (podrobně viz část 3/6.1.1). Formulář hlasovacího lístku podle § 346 IZ je bezplatně přístupný na webové stránce www.insolvencnizakon.cz (jeho písemná podoba /6.5.2.1).

Toto podání nesmí být spojeno s žádným jiným procesním úkonem a musí z něj

Nahrávám...
Nahrávám...