dnes je 30.5.2024

Input:

Insolvenční soud

29.4.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.2.1
Insolvenční soud

15.2.1.1
Rozhodnutí insolvenčního soudu

Rozhodnutí insolvenčního soudu

 

Dvojí povaha rozhodnutí

Insolvenčnímu soudu ( § 9 písm. a) IZ) zůstala zachována tradiční dvojí funkce v insolvenčním řízení, když podle § 10 IZ

a) vydává rozhodnutí, jejichž vydání IZ ukládá nebo předpokládá,

b) průběžně vykonává dohled nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhoduje o záležitostech s tím souvisejících (dohlédací činnost).

 

Rozhodnutí uložené nebo předpokládané insolvenčním zákonem

V rámci vlastní rozhodovací činnosti insolvenční zákon např. v § 136 odst. 1 ukládá insolvenčnímu soudu povinnost rozhodnout o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěn úpadek dlužníka (viz část 4/5.3), a oproti tomu insolvenční zákon např. v § 119 odst. 2 pouze předpokládá (nikoli ukládá), že insolvenční soud prodlouží (může prodloužit) na návrh dlužníka vyhlášené moratorium nejdéle o 30 dnů (viz část 4/4.2).

 

Rozhodnutí při výkonu dohlédací činnosti

Smyslem dohledu insolvenčního soudu nad dodržováním povinností ostatních procesních subjektů je podle § 11 IZ zajistit plynulý průběh a naplnit účel insolvenčního řízení (viz část 2/1.1). Soudní rozhodnutí vydaná v rámci této činnosti mají rozmanitou povahu.

Některá z nich jsou insolvenčním zákonem přímo předpokládána, a to např. rozhodnutí o

- hlasovacím právu věřitelů ( § 51 IZ ),

- přezkoumání pokynů zajištěného věřitele při zpeněžování zajištěného majetku, jež insolvenční správce odmítl ( § 293 IZ ).

Jiná dohledová rozhodnutí insolvenční soud vydá dle svojí úvahy v případě, že je takového opatření zapotřebí, jde-li např. o

- nařízení prohlídky bytu, sídla, místa podnikání a jiných místností dlužníka a schránek v nich umístěných ( § 212 odst. 2 IZ ),

- uložení povinnosti insolvenčnímu správci předložit oznámení o uzavření účetních knih, o sestavení účetní závěrky, splnění povinnosti uložené daňovými předpisy a o předání potřebných účetních záznamů dlužníkovi ke dni zrušení konkursu ( § 313 odst. 2 IZ ).

Podle § 91 IZ proti rozhodnutím insolvenčního soudu učiněným v rámci dohlédací činnosti není odvolání přípustné a insolvenční soud jimi tedy není vázán,

Nahrávám...
Nahrávám...