dnes je 20.5.2024

Input:

Insolvenční správce

1.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.1.2.4
Insolvenční správce

Mgr. Markéta Hálová, Ph.D.

Insolvenční správce

Teritoriální působnost

Insolvenční správce (či jeho zástupce) je oprávněn a povinen vykonávat své pravomoci na celém světě, mimo Evropský hospodářský prostor však jen podle možností, tj. pokud mu to právo daného státu umožňuje (§ 372 odst. 2 a 3 IZ).

Zástupce

Insolvenční správce může určit svého zástupce, který jej zastupuje na území jiných států Evropského hospodářského prostoru (§ 372 odst. 1 IZ). Insolvenční správce si tedy nemůže určit zástupce, který by jej zastupoval (např. v některých úkonech) na území České republiky nebo na území třetích zemí, zde je nutno postupovat podle § 33 IZ.

Průkaz insolvenčního správce

Insolvenční správce se prokazuje úředně ověřenou kopií rozhodnutí o svém ustanovení (§ 372 odst. 3 IZ). V zemích Evropského hospodářského prostoru může být vyžadován jeho překlad do úředního jazyka tohoto státu,

Nahrávám...
Nahrávám...