dnes je 4.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 118

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 118

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 93 odst. 1 a § 95 ObchZ

Zákon považuje komanditní společnost za osobní společnost (§ 1 odst. 2). Nese však také určité znaky kapitálových společností, zejména v tom, že komanditisté mají vkladovou povinnost a omezeně ručí za závazky společnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o společenství minimálně dvou osob (jeden komanditista a jeden komplementář), zakládá se veřejná obchodní společnost vždy společenskou smlouvou (§ 125 NOZ, § 97 v kombinaci s § 119), protože založení zakladatelskou listinou je možné pouze v situaci, kdy společnost má jediného zakladatele.

Komanditní společnost musí mít vlastní

Nahrávám...
Nahrávám...