dnes je 23.4.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 122

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.5
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 122

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 93 odst. 1 ObchZ

Komplementáři ručí za závazky společnosti neomezeně, tedy celým svým majetkem. Naproti tomu komanditisté ručí pouze do výše, ve které nesplnili svou vkladovou povinnost, přičemž rozhodující je nikoli skutečný

Nahrávám...
Nahrávám...