dnes je 21.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 132

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.1.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 132

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 105 až § 108 ObchZ

Zákon rozvolňuje právní úpravu společnosti s ručením omezeným. Společníkům je tak dána mnohem širší možnost upravit si ve společenské smlouvě vzájemná práva a povinnosti odlišně od zákona. Jsou zrušena některá dosavadní omezení, která se neukázala jako praktická, resp. byla nahrazena pravidly jinými. Zákon tak opouští dosavadní zákaz řetězení, kdy s. r. o. s jediným společníkem nemohla být jediným zakladatelem nebo společníkem jiné s. r. o. (§ 105 odst. 2 ObchZ), upouští se od požadavku, že společnost s ručením omezeným může mít maximálně 50 společníků (§ 105 odst. 3 ObchZ), mění se dosavadní výše vkladu i základního kapitálu s. r. o. a další.

V úpravě společnosti s ručením omezeným, která je definována prostřednictvím časově a rozsahově limitovaného ručení, nedochází v oblasti ručení společníků ke změně. Společníci ručí za závazky společnosti v omezené míře, a to do výše souhrnu svých nesplacených vkladů tak, jak jsou nesplacené vklady zapsány v obchodním rejstříku. Ručení společníků je

Nahrávám...
Nahrávám...