dnes je 18.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 14

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.3.4
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 14

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 115 odst. 2 poslední věta ObchZ

Jedná-li se o jednočlennou společnost, není zde rozumného důvodu bránit jejímu jedinému společníkovi, aby svůj podíl na společnosti kdykoli převedl nebo zastavil. Pokud by společenská smlouva obsahovala omezení či zákaz převodu, přechodu či zastavitelnosti podílu, nepřihlíží se k takovým ustanovením společenské smlouvy po dobu, kdy má společnost jediného společníka.

Úprava zjevně vychází z myšlenky, že má být zcela v dispozici jediného společníka, jak se svým podílem naloží. Nemá tedy být vázán ani případným ustanovením společenské smlouvy, které by kupříkladu převoditelnost podílu omezovalo souhlasem dozorčího orgánu společnosti nebo omezovalo okruh nabyvatelů podílu. Jediný společník by ostatně mohl kdykoli taková ustanovení společenské smlouvy změnit, a proto zákonodárce volí zjevně snazší cestu, tedy prohlašuje příslušná restriktivní ustanovení společenské smlouvy vůči jedinému společníkovi za neúčinná.

Protože společnost

Nahrávám...
Nahrávám...