dnes je 21.3.2023

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 149

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.1.8.4
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 149

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 120 ObchZ

Obecně platí, že obchodní korporace může nabývat vlastní podíly pouze v případě, že tak stanoví zákon (§ 33).

Ustanovení § 149nabytí vlastních podílů společnosti dovoluje. Nesmí se však jednat o nabytí smlouvou o převodu podílu. Společnost tak může získat vlastní podíl například děděním, přeměnou apod. Společnost však nesmí vykonávat s takovým podílem hlasovací práva. K těmto hlasům se tedy nebude přihlížet ani při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady. Omezení ohledně nabývání svých vlastních obchodních podílů společností je důvodné zejména proto, že základní kapitál je dluh společnosti vůči jejím společníkům. V případě, že společnost má svůj vlastní podíl, stane se tedy svým vlastním dlužníkem a dluh z tohoto důvodu zanikne (věřitel a dlužník splynou v jeden subjekt).

Ohledně práva na podíl na zisku spojeného s vlastním podílem zákon

Nahrávám...
Nahrávám...