dnes je 2.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 15

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.4.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 15

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 59 ObchZ

Vklad je v zákoně vymezen jako peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu, což znamená, že musí být vyjádřen vždy určitou peněžní částkou, a to i v případě, že se jedná o vklad nepeněžitý. U většiny obchodních korporací (k. s., s. r. o., a. s. a družstva) jsou společníci povinni vnést do korporace vklad, který může být peněžitý i nepeněžitý.

Odstavec druhý vymezuje předmět vkladu jako věc, kterou se stávající nebo budoucí společník zavazuje vložit do obchodní korporace. Věc je definována v § 489 NOZ jako vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Vložením vkladu nabývá nebo zvyšuje společník svou účast na obchodní korporaci.

U peněžitého vkladu je vkladová povinnost splněna jeho splacením s tím, že zákon stanoví u některých obchodních korporací lhůty pro splnění této povinnosti (§

Nahrávám...
Nahrávám...