dnes je 27.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 17

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.4.3
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 17

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 59 odst. 2 až 8 ObchZ

Lhůta a způsob splnění vkladové povinnosti jsou stanoveny zákonem pro jednotlivé typy obchodních korporací a zároveň mohou být modifikovány i ve společenské smlouvě.

U veřejné obchodní společnosti ponechává zákon podmínky pro splnění vkladové povinnosti (lhůta, způsob a rozsah) na ujednání ve společenské smlouvě (§ 100). Pokud takové ujednání chybí a společník má vkladovou povinnost, musí ji splnit bez zbytečného odkladu po vzniku své účasti ve společnosti.

Obdobně závisejí podmínky pro splnění vkladové povinnosti u komanditní společnosti na ujednání ve společenské smlouvě, jinak zákon podpůrně stanoví, že ji komanditista splní v penězích a bez zbytečného odkladu po vzniku své účasti ve společnosti (§ 121), obdobně plní svou vkladovou povinnost komplementář, má-li ji uloženou (§ 119 ve spojení s § 100).

U společnosti s ručením omezeným je vkladová povinnost zakladatelů včetně lhůty pro její splnění povinnou náležitostí společenské smlouvy při založení s. r. o. (§ 146 odst. 2 písm. a)). Podle § 148 musí být u společnosti s ručením omezeným před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku splaceno celé vkladové ážio a na každý

Nahrávám...
Nahrávám...