dnes je 5.6.2023

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 171

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.3.1.5
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 171

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 127 odst. 4 ObchZ

K zásadním rozhodnutím týkajícím se společnosti s ručením omezeným vyžaduje zákon, aby je přijala kvalifikovaná nejméně dvoutřetinová většina hlasů všech společníků. Společenská smlouva může u těchto rozhodnutí vyžadovat vyšší počet hlasů. Jedná se o přijetí rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy nebo rozhodnutí,

Nahrávám...
Nahrávám...