dnes je 19.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 175

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.3.2.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 175

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 130 ObchZ

Rozhodování per rollam je rozhodování mimo valnou hromadu. Takový způsob hlasování je možný vždy, pokud jej společenská smlouva výslovně nevyloučí. V případě použití rozhodování per rollam zašle osoba, která je oprávněna svolat valnou hromadu (§ 181 odst. 1 a § 187), návrh rozhodnutí všem společníkům na jejich adresu uvedenou v seznamu společníků, příp. jiným způsobem stanoveným společenskou smlouvou (v úvahu připadá např. zaslání elektronickou formou při splnění podmínky § 562 odst. 1 NOZ, tedy s využitím elektronických prostředků umožňujících zachytit obsah návrhu a

Nahrávám...
Nahrávám...