dnes je 30.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 187

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.3.4.7
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 187

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 129 odst. 2 ObchZ

Za kvalifikovaného společníka, který je oprávněn požádat jednatele, aby svolal valnou hromadu, zákon označuje společníka nebo společníky, jejichž vklady do základního kapitálu dosahují hodnoty alespoň 10 % základního kapitálu. Ve své žádosti kvalifikovaný společník uvede záležitosti, které navrhuje na valné hromadě projednat.

V případě, že jednatel na žádost kvalifikovaného společníka valnou hromadu nesvolá do 1 měsíce od doručení žádosti, je kvalifikovaný společník oprávněn svolat valnou hromadu sám. V takovém případě musí valnou

Nahrávám...
Nahrávám...