dnes je 23.4.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 189

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.3.5.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 189

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 129 odst. 4 ve spojení s § 188 odst. 2 a 3 ObchZ

Povinnými náležitostmi zápisu z valné hromady jsou identifikační údaje společnosti (firma a sídlo), místo a doba konání valné hromady, jméno předsedy (pokud nebyl zvolen, tak svolavatele) a zapisovatele, rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování. V případě, že by jednatel na valné hromadě odmítl poskytnout

Nahrávám...
Nahrávám...