dnes je 2.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 199

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.3.6.6
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 199

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 136 ObchZ

Zákaz konkurence pro jednatele byl v dosavadním ObchZ upraven jako minimální a jednatel musel zákonem vymezený zákaz konkurence bezvýjimečně dodržovat i v případě, že by mu společníci rádi udělili výjimku ze zákazu konkurence. Nová právní úprava situaci obrací a jednatel musí dodržet zákonem vymezený zákaz konkurence, ledaže by výjimku ze zákazu konkurence schválili všichni společníci.

Jednatel ze zákona nesmí podnikat v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob a nesmí zprostředkovávat obchody společnosti pro jinou osobu. Jednatel má dále zakázáno být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení (tj. např. vedoucím zaměstnancem), ledaže by se jednalo o právnickou osobu, která se společností tvoří koncern. Jednatel se rovněž nesmí

Nahrávám...
Nahrávám...