dnes je 4.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 201

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.3.7.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 201

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 137 až § 140 ObchZ

Dozorčí rada je u společnosti s ručením omezeným fakultativním orgánem. Společnost ji zřizuje jen v případě, že tak stanoví společenská smlouva, příp. jiný právní předpis.

Působnost dozorčí rady stanoví společenská smlouva. Podle dispozitivní úpravy zákona dozorčí rada dohlíží na činnost jednatelů, nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a tyto podklady též kontroluje. Podle doslovného znění zákona dozorčí rada podává žalobu podle § 187, toto ustanovení však žádné podání žaloby neupravuje. Pravděpodobně se jedná o podání žaloby za společnost proti jednateli podle § 159. Dozorčí rada podává jednou ročně valné hromadě zprávu o své činnosti.

Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti ani jiná osoba, která je podle zápisu z obchodního rejstříku oprávněna jednat za společnost (tak by tomu bylo např. v případě, že by jednatelem společnosti byla právnická osoba

Nahrávám...
Nahrávám...