dnes je 21.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 202 - Vystoupení společníka

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.4.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 202 - Vystoupení společníka

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 148 odst. 1 ObchZ

Zásadně platí, že společník může ukončit svou účast ve společnosti jen tehdy, připouští-li to zákon (odstavec 1).

Odstavec 2 přináší oproti úpravě v ObchZ rozšíření možnosti vystoupení společníka ze společnosti v případě, že valná hromada rozhodla buď o změně převažující povahy podnikání společnosti nebo o prodloužení trvání společnosti. Zatímco druhá z možností bude v praxi spíše výjimečná, první z možností se bude zřejmě vyskytovat častěji. Aplikace tohoto pravidla může učinit vstup do společnosti atraktivnější pro ty subjekty, které mají o svou kapitálovou účast zájem jen ve vztahu k určitému podnikání společnosti. Zajímavé je, že zákon zde hovoří nikoli o změně předmětu podnikání, ale o změně převažující povahy podnikání, což nemusí být totéž. Může zde nastat potíž spočívající v tom, že zákon možnost vystoupení společníka podmiňuje tím, že společník musí hlasovat na valné hromadě proti takové změně. Lze si představit však takové změny převažující povahy podnikání společnosti, které vůbec předmětem projednání na valné

Nahrávám...
Nahrávám...