dnes je 4.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 204 - Vyloučení společníka

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.4.3
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 204 - Vyloučení společníka

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 149 ObchZ

Ustanovení zakotvuje možnost společnosti (nikoli tedy například společníků či některého orgánu společnosti) domáhat se u soudu vyloučení společníka.

Z dikce odstavce 1 vyplývá, že důvodem pro vyloučení může být opakované porušení povinností společníka zvlášť závažným způsobem (srov. "porušuje“, nikoli "porušil“). Současně však musí být splněna podmínka, že společník byl k plnění povinnosti vyzván a na možnost vyloučení písemně upozorněn.

Podle odstavce 2 není výzva podle odstavce 1 (tedy výzva k plnění povinnosti) nutná, pokud porušení povinnosti mělo nereparovatelné právní následky. Zákon však mlčí ohledně povinnosti společníka písemně upozornit na možnost vyloučení; v odstavci 1 je totiž, jak vysvětleno, vedle výzvy k plnění povinnosti obsaženo i ono písemné upozornění na možnost vyloučení, třebaže v praxi bude nejednou obojí splývat vjedno. Důvodová zpráva má za to, že zákon, zřejmě tedy odstavec 2 komentovaného ustanovení, zavádí možnost domáhat se vyloučení společníka i v případě jednorázového porušení povinnosti zvlášť závažným způsobem. Podle našeho názoru tento závěr není nezpochybnitelný. Odstavec 2 totiž upravuje pouze to, že v některých případech není nutná výzva k plnění povinnosti, nezavádí však možnost společníka pro jednorázové porušení povinnosti vyloučit. Nadále tak zůstává pouze vymezení porušení povinnosti opravňujícího k vyloučení ze společnosti tak, jak je

Nahrávám...
Nahrávám...