dnes je 21.2.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 209

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.4.6.3
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 209

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 115 odst. 3, § 117a ObchZ

Podle odstavce 1 věty první platí, že nabytím podílu ve společnosti přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti. Je tak odstraněn formální požadavek na výslovné přistoupení ke společenské smlouvě, který byl obsažen v § 115 odst. 3 ObchZ a jehož opomenutí v praxi nejednou způsobilo neplatnost smlouvy o převodu obchodního podílu. Věta druhá odstavce 1 pak stanoví, že převodce ručí společnosti za dluhy, které byly podílem na nabyvatele převedeny. Nejspíše se bude jednat o povinnost splatit vklad či poskytnout příplatek.

Odstavec 2 zachovává pravidlo známé již z ObchZ, tedy že účinnost převodu podílu vůči společnosti nastává doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy společnosti. Zajímavé je, že písemnou formu s úředně ověřenými podpisy vyžaduje zákon pouze v souvislosti s účinností převodní smlouvy vůči společnosti, nikoli s převodem jako takovým. Zdá se tedy, že pro samotný převod podílu se ověření podpisu stran nepožaduje. Někdy bývá v této souvislosti odkazováno na § 6 odst. 1, který

Nahrávám...
Nahrávám...