dnes je 2.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 243

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.1.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 243

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 154 odst. 1 ObchZ

Akciová společnost je kapitálovou společností (§ 1 odst. 2), jejíž základní kapitál je rozvržen na akcie. Je rovněž právnickou osobou, na niž se použijí § 118 až § 209 NOZ a dále § 210 až § 302 NOZ (korporace).

Oproti dosavadní úpravě v ObchZ lze ve stanovách upravit různé druhy akcií, s nimiž budou spojena jakákoli práva. Akciová společnost je vždy podnikatelem, neboť se zapisuje do obchodního rejstříku (§ 421 odst. 1 NOZ).

Odstavec 2 upravuje obchodní firmu akciové společností a přípustné zkratky. Firma je upravena v § 423 až § 428 NOZ a rozumí se jí jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku (§ 423 odst. 1 NOZ). Oproti dosavadní úpravě v ObchZ došlo tedy pouze k terminologické změně pojmu "název“ za "jméno“.

Firma nesmí působit

Nahrávám...
Nahrávám...