dnes je 21.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 244

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.1.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 244

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 56a odst. 1, § 155 odst. 7 ObchZ

Společnost je povinna zacházet stejně s těmi akcionáři, pro něž jsou stanoveny stejné podmínky. To je vyjádřením skutečnosti, že ne všichni akcionáři mají automaticky ve společnosti shodné postavení. Demonstrovat to lze například na rozdílu mezi vlastníkem kmenových a prioritních akcií. Zatímco s kmenovými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva (§ 276 odst. 1), s prioritními akciemi jsou spojena přednostní práva týkající se podílu na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo na likvidačním zůstatku. Ani se tedy nepředpokládá, že by společnost zacházela stejně s vlastníky kmenových akcií jako s vlastníky prioritních akcií. S

Nahrávám...
Nahrávám...