dnes je 20.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 249

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.1.6.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 249

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 163a odst. 3 ObchZ

Komentované ustanovení vymezuje, co se rozumí emisním ážiem v případech nepeněžitých vkladů do společnosti (§ 19). Takové vklady lze do společnosti vnést za podmínky, že jejich hodnota bude stanovena znalcem (§ 251 odst. 1). Je-li cena nepeněžitého vkladu započítávaná na jmenovitou nebo účetní hodnotu akcie nižší, než je

Nahrávám...
Nahrávám...