dnes je 26.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 256

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.1.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 256

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 173, § 176 až § 183a ObchZ

Akcie je druh cenného papíru, do něhož jsou vtělena práva akcionáře vůči společnosti. Cenný papír definuje § 514 NOZ jako listinu, s níž je právo spojeno takovým způsobem, že jej po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Za cenný papír je tedy považován pouze cenný papír listinný. Zaknihovaný cenný papír je oproti tomu věc, která se převádí zápisem v jejich evidenci. Definici akcie obsažené v § 256 odst. 1 lze vytknout minimálně to, že ponechává stranou tzv. samostatně převoditelná práva (§ 281), mezi něž patří například právo na podíl na zisku nebo právo na podíl na likvidačním zůstatku, která mohou být převedena i bez příslušného cenného papíru.

Podle zákona je s akcií

Nahrávám...
Nahrávám...