dnes je 26.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 269

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.1.10.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 269

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 153 odst. 3 a 6 ObchZ

Jako způsob převodu akcie na jméno zákon stanoví rubopis, tedy text napsaný na rub akcie, který musí splňovat stanovené náležitosti. Především v něm musí být jednoznačně identifikována osoba, na niž se akcie převádí. Z důvodu právní jistoty by tedy měl být podnikatel identifikován obchodní firmou (či názvem), sídlem (či místem podnikání) a identifikačním číslem. U fyzické osoby –nepodnikatele bude zpravidla uváděno její jméno a příjmení, bydliště a datum narození či rodné číslo.

Přestože to zákon výslovně neuvádí, lze vycházet z toho, že vedle rubopisu bude k převodu akcie nutná i smlouva o převodu akcie uzavřená mezi převodcem a nabyvatelem, byť nebude nutně vyžadovat písemnou formu.

Vůči společnosti je převod akcie účinný oznámením změny akcionáře, což může být realizováno i předložením akcie s rubopisem, oznámení nemusí být nutně písemné.

JudikaturaRozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo

Nahrávám...
Nahrávám...