dnes je 19.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 276

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.1.11.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 276

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 159 ObchZ

Velkou novinkou zákona je možnost společnosti emitovat různé druhy akcií, které budou spojeny se zvláštními právy. Rozlišují se tak akcie kmenové – základní, s nimiž jsou spojena práva plynoucí ze zákona, na straně jedné a akcie se zvláštními právy na straně druhé. Počet druhů akcií přitom není taxativně omezen a bude se odvíjet od znění stanov.

V odstavci 2 zákon omezuje druhy emitovaných akcií tím, že zakazuje vydávat tzv. úrokové akcie, s nimiž by bylo spojeno právo na určitý úrok bez ohledu na hospodářské výsledky společnosti. Mimoto existují omezení pro vydávání druhů akcií i v některých zvláštních zákonech, například zákaz vydávat prioritní

Nahrávám...
Nahrávám...