dnes je 25.6.2022

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 290

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.2.5
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 290

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 156b, § 160 odst. 5, § 204a ObchZ

Podmínkou pro uplatnění práva z prioritního dluhopisu, tj. práva na přednostní upisování akcií, je to, že se akcie upisují peněžitými vklady (v případě nepeněžitých vkladů toto právo uplatnit nelze). Pravidla pro uplatnění tohoto práva stanoví emisní podmínky prioritních dluhopisů. K realizaci tohoto přednostního práva

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...