dnes je 21.4.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 301

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.4.4
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 301

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 161 až § 161e ObchZ

Na rozdíl od upisování vlastních akcií zákon nevylučuje nabývání vlastních akcií společnosti po jejich vydání. Akcie tak může společnost nabýt na základě vlastního jednání nebo prostřednictvím zástupce.

Pro nabývání vlastních akcií zákon zároveň stanoví limitující podmínky, které musejí být dodrženy. Základní podmínkou je, že musí být splacen emisní kurz akcií. Dále o tom musí rozhodnout valná hromada společnosti, přičemž toto usnesení musí vymezovat základní podmínky pro tento proces, a to (i) stanovení nejvyššího počtu akcií a jejich jmenovitou hodnotu, čímž dojde k vymezení jejich celkového

Nahrávám...
Nahrávám...