dnes je 9.12.2023

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 306

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.4.9
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 306

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 161 až § 161e, § 211 až § 216b ObchZ

Toto ustanovení upravuje výjimky, kdy není pro nabývání vlastních akcií nutné dodržet podmínky stanovené v § 301 až 303. Jedná se víceméně o situace, kdy nabytí vlastních akcií společnosti vyplyne z přirozené situace (univerzální právní nástupnictví), v souvislosti s plněním nějaké povinnosti společnosti (například společnost odkupuje akcie od akcionáře poté, co soud rozhodl, že akcie se zvláštními právy jsou pouhými kmenovými akciemi – § 277), popř. pokud společnost nabude vlastní akcie na uspokojení své pohledávky v rámci výkonu rozhodnutí vedeného proti jejímu

Nahrávám...
Nahrávám...