dnes je 4.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 318

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.4.16.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 318

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 120b ObchZ

Úpravu propojených podnikatelských subjektů a podnikatelských uskupení obsahuje zákon v ustanoveních § 318 a násl. Při úpravě těchto vztahů vychází současný zákon do značné míry z původní úpravy ObchZ, kterou následuje. Jejím smyslem je snaha zabránit vzniku nekontrolovatelných podnikatelských struktur na sebe navzájem navázaných korporací s nepřehlednými vztahy.

Ustanovení § 318 vymezuje působnost následující úpravy, která se použije mimo jiné také na upisování, nabývání a zastavování akcií ovládající osoby osobou ovládanou. Jde zejména o dceřiné společnosti.

Výjimkami z použití

Nahrávám...
Nahrávám...