dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 322

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.5.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 322

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 183a ObchZ

Úprava nabídek na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů vychází z předchozí úpravy obsažené v ObchZ a v zákoně č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí. V nové úpravě jsou reflektovány poznatky z dosavadní praxe těchto druhů obchodů s cennými papíry, zejména s ohledem na dozorovou činnost České národní banky. Úprava veřejného návrhu podle těchto ustanovení je ve vztahu k obecné úpravě veřejné nabídky obsažené v ustanoveních § 1780 a násl. NOZ úpravou speciální. Veškeré obchody, které vykazují níže popsané znaky, se striktně řídí ustanoveními § 322 a násl. Tato úprava nemá vliv na aplikaci pravidel pro nabídky převzetí podle zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí, přeměn obchodních společností či obchodů s investičními cennými papíry podle ZPKT.

Předmětem veřejné nabídky mohou být různé formy účastnických cenných papírů od akcií přes dluhopisy až po např. opční listy. Veřejný návrh je adresován vlastníkům těchto účastnických cenných papírů a nabízí jim jejich směnu či koupi. Protihodnotou mohou být při následných transakcích peníze či jiné cenné papíry.

Veřejný návrh na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů je výlučným způsobem nabídky k jejich zcizení s výjimkou 3 případů:

  1. jsou-li

Nahrávám...
Nahrávám...