dnes je 30.5.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 324

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.5.3
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 324

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 183a ObchZ

Navrhovatel je mimo jiné povinen před zveřejněním své nabídky informovat o ní společnost, o jejíž cenné papíry se jedná. Tato povinnost je významná především s ohledem na možné dopady zamýšlených obchodů na hospodaření společnosti a její akcionáře. Pro ty je potřeba dostatečné informovanosti klíčová, jelikož někteří z nich jsou teoretickou stranou budoucí kupní nebo směnné smlouvy.

Rozdíl vůči předchozí úpravě v ObchZ spočívá v tom, že zatímco ObchZ ukládal navrhovateli zamýšlený návrh společnosti ve stanovené lhůtě odeslat, zákon operuje s pojmem doručení. Návrh musí být společnosti spolu se žádostí o stanovisko doručen nejpozději 10 dnů před jeho uveřejněním. Od okamžiku doručení běží představenstvu dané společnosti lhůta 5 pracovních dnů pro vypracování a doručení stanoviska společnosti k tomuto návrhu navrhovateli.

Konkrétní náležitosti stanoviska jsou obsaženy v zákoně č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí. Jde především o posouzení, zda je nabídka převzetí v souladu se zájmy cílové společnosti, adresátů nabídky převzetí, zaměstnanců a

Nahrávám...
Nahrávám...