dnes je 2.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 327

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.5.6.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 327

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 186a ObchZ

Ustanovení § 327 obsahuje základní definici povinného veřejného návrhu smlouvy na odkoupení nebo směnu účastnických cenných papírů. Tento speciální druh veřejného návrhu smlouvy vychází z výše komentované úpravy vymezující základní kritéria pro veřejný návrh na koupi či směnu účastnických cenných papírů obsažený v ustanovení § 322 a násl. Úprava v zákoně je velmi podrobná a i přes svůj subsidiární charakter se tak ustanovení § 1780 NOZ v praxi téměř neužije.

Účelem úpravy povinného veřejného návrhu

Nahrávám...
Nahrávám...