dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 330

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.5.6.4
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 330

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 183a ObchZ

Ustanovení § 330 se vztahuje na případy účastnických cenných papírů obchodovatelných na evropském regulovaném trhu. Tato úprava opět vychází z předchozí úpravy ObchZ.

Povinností navrhovatele v těchto případech je předložit veřejný návrh smlouvy České národní bance a doložit přiměřenost plnění pro případ každého cenného papíru. Přiměřenost je možné doložit dvěma způsoby v závislosti na tom, zda se jedná o kotované či nekotované cenné papíry. Kotovanými cennými papíry se rozumějí takové, které jsou obchodovatelné na regulovaném trhu s cennými papíry.

V případě nekotovaných cenných papírů je navrhovatel povinen nechat vypracovat znalecký posudek ohledně přiměřenosti

Nahrávám...
Nahrávám...