dnes je 21.2.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 333

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.5.7.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 333

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 186a ObchZ

Konkrétní případ, kdy je společnost povinna učinit veřejný návrh smlouvy, se vztahuje na situaci, kdy valná hromada společnosti rozhodne o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu. Tím dochází ke snížení jejich likvidity a zhoršení jejich obchodovatelnosti. Toto ustanovení tedy slouží k ochraně akcionářů dané společnosti.

Definice regulovaného trhu je obsažena v ustanovení § 55 ZPKT. Z něj vyplývá, že v českém právním řádu se regulovaným trhem rozumí trh s investičními nástroji organizovaný organizátorem regulovaného trhu v souladu s povolením České národní banky, na němž se obchoduje pravidelně a jenž má stanovena pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu a pravidla přístupu na regulovaný trh v souladu s příslušnými zákony.

K vyřazení cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu dochází na žádost dané společnosti a při splnění požadavků, které ukládá ZPKT. Pokud dojde k vyřazení cenných papírů z obchodování na regulovaném trhu na základě zákona (viz ustanovení § 61 ZPKT), ustanovení o

Nahrávám...
Nahrávám...