dnes je 4.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 341

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.3.5.7.9
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 341

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 155, § 186, § 186a ObchZ

V souvislosti s hlasováním na valné hromadě o změnách podle předcházejících ustanovení (viz níže uvedený výčet změn) zákon stanoví povinnost akcionářů, kteří hlasovali pro provedené změny, odkoupit společností nabyté akcie.

Provedené změny mohou spočívat:

  • ve změně druhu akcií,

  • v omezení převoditelnosti akcií,

  • ve zpřísnění převoditelnosti akcií,

  • ve vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu.


Zákon na rozdíl od ObchZ neobsahuje výslovný výčet možných druhů akcií. Akcie jednoho druhu jsou vymezeny coby všechny akcie, s nimiž jsou spojena stejná práva. Je možné předpokládat, že společnosti budou podle aktuální potřeby a situace na trhu v průběhu své existence nově vytvářet další druhy akcií, s nimiž budou spojena specifická práva.

Pod zpřísněním převoditelnosti lze rozumět situaci, kdy daná společnost v rámci snahy o zajištění stabilní vlastnické struktury společnosti a zabránění častým změnám akcionářů společnosti provede opatření, která znesnadní obchodování s účastnickými cennými papíry. Zpřísnění se dotýká pouze akcií na jméno a může spočívat například podmíněním

Nahrávám...
Nahrávám...