dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 345

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.4.1.2
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 345

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 162 až § 172 ObchZ

Představenstvo společnosti by mělo dbát na to, aby akcionáři spláceli své vklady včas. Pokud zjistí prodlení akcionáře s plněním této povinnosti, je povinno vyzvat jej k plnění v dodatečné lhůtě. Ačkoli zákon nestanoví povinnou formu této výzvy, z hlediska průkaznosti lze zajisté doporučit učinit ji

Nahrávám...
Nahrávám...