dnes je 20.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 348

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.4.1.5
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 348

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 155, § 156a ObchZ

Podíl na zisku neboli dividenda se stanovuje na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou (§ 34). Návrh na rozdělení zisku vypracovává představenstvo společnosti, které jej následně překládá ke schválení valné hromadě. Toto rozhodnutí je podmínkou pro vyplacení zisku s výjimkou akcií, s nimiž je spojen pevný podíl na zisku (§ 348 odst. 4).

Výše podílu na zisku jednotlivých akcionářů se podle základního

Nahrávám...
Nahrávám...