dnes je 20.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 361

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.4.4.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 361

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 180 ObchZ

Právo akcionáře podávat návrhy či protinávrhy se vztahuje pouze k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Právo požadovat zařazení nějaké jiné záležitosti do programu valné hromady náleží pouze tzv. kvalifikovaným akcionářům (§ 365 a násl.).

Přiměřenost lhůty k doručení protinávrhu společnosti bude záležet na konkrétních okolnostech případu, zejména na obsahu protinávrhu a poměrech společnosti. Je však třeba mít na mysli, že

Nahrávám...
Nahrávám...