dnes je 4.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 398

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.5.2.1.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 398

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 184 ObchZ

Základním právem akcionářů je právo podílet se na řízení společnosti, a to buď na valné hromadě nebo mimo ni.

Stanovy akciové společnosti mohou připustit hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Podmínky pak musejí být upraveny takovým způsobem, aby umožňovaly společnosti

Nahrávám...
Nahrávám...